Plakkaat

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een plakkaat is een ordonnantie met opgedrukt zegel.

Zie Verordening.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een plakkaat is een voor algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 24.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een plakkaat is een voor algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel.

Toelichting

  • Ter vermijding van misverstand moge worden opgemerkt, dat het plakkaat oorspronkelijk niet bestemd was om te worden aangeplakt, maar om b.v. in de kerk, van de pui van het raadhuis of op de rol te worden afgekondigd. Deze formaliteit, die nu alleen nog bij grondwetswijzigingen wordt in acht genomen, was eertijds een vereiste voor de rechtskracht van alle verordeningen. In vele gevallen was zij ook een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van een beschikking van een overheidsorgaan of een rechtshandeling in burgerlijke taken. Toen de aanplakking de afkondiging begon te verdringen, was het opgeplakte zegel (plakkert) vrijwel overal vervangen door gedrukte vignetten en stempels, terwijl de bewijskracht van het zegel vrijwel geheel was overgegaan op de handtekening.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

De term plakkaat is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • De pakken gedrukte plakkaten of gedrukte formulieren en ander materiëel, dat, hoewel voor verspreiding bestemd, in de archieflokalen van een bestuur is achtergebleven, behooren niet tot het archief van dat bestuur. Wordt eene verzameling plakkaten ingebonden om ten gebruike van het bestuur te dienen, dan past daarop natuurlijk de uitsluiting niet: immers zij zijn wél bestemd om onder het bestuur te blijven berusten.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]