Rekening-courant

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een rekening-courant is een

Staat waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteur of de verhouding van een hoeveelheid goederen tot de rest van het vermogen, alsmede veranderingen daarin worden opgenomen.

Toelichting

  • Wanneer de staten in de vorm van een register worden bijgehouden spreekt men van een rekening-courantboek. In de commerciële enkele boekhouding heet dit ook wel grootboek (I). Zie voor grootboek (II). Een bekende vorm van deze staten is het dagafschrift van bank en giro.
  • Een register waarin de hoeveelheid goederen per soort, eventueel met de eraan toegekende waarde en de veranderingen daarin in de vorm van rekeningen-courant wordt bijgehouden is een voorraadboek, magazijnboek of goederenboek. Het komt zowel in de enkele als in de dubbele commerciële boekhouding voor.
  • De inhoud van deze boeken kan ook als specificaties van grootboekrekeningen of hoofden van rekening (zie onder dagboek (II)) en in het grootboek (II) (onder a.) voorkomen.
  • De rekening-courant tussen debiteur en crediteur kan worden afgesloten, doordat de crediteur er een kwitantie op plaatst. Bij het omschrijven van de redactionele vorm van een archiefstuk gaat men uit van de functie ervan; een rekening-courant voorzien van een kwitantie is dus een kwitantie.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een rekening-courant is een staat, waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteur en de veranderingen daarin worden geboekt.

Toelichting

  • Een rekening-courant kan voorkomen in de vorm van dagafschriften of saldobiljetten.
  • Schrijft men diverse rekeningen-courant in een register dan spreekt men van een rekening-courantboek of debiteuren- en crediteurenboek. Boekt men in een register alleen de rekeningen-courant met debiteuren resp, crediteuren dan heeft men een debiteurenboek resp. crediteurenboek.
  • in een privéboek registreert men de rekeningen-courant met de eigenaren of vennoten van een onderneming.
  • Veelal wordt het rekening-courantboek grootboek genoemd, of grootboek der vorderingen of schulden, dan wel schuldenboek. Het gebruik van deze termen in deze betekenis is af te raden.
  • Zie ook de toelichting onder grootboek.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]