Repertorium

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een repertorium is een

Register van analyses van archiefbescheiden in de volgorde waarin deze archiefbescheiden zijn gerangschikt onder opgave van hun vindplaats.

Toelichting

  • Dit repertorium of repertoire vindt men bij notarissen, kantoren van registratie, het kadaster en negentiende-eeuwse gemeentesecretarieën. Men kan deze als een bijzondere vorm van indicateur beschouwen, al zijn zij tenminste deels om belastingtechnische reden opgemaakt.

Bron

  • ANV, lemma 143.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een repertorium is een index met verkorte analyses van de teksten, waarnaar wordt verwezen.

Toelichting

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een repertorium is een index met verkorte weergave van de teksten, waarnaar wordt verwezen.

Toelichting

  • Handleiding § 87: „Bij inhoudsopgaven van een deel onderscheide men tusschen tafels, indices en repertoria ... Het verschil tusschen een index en een repertorium is, dat het laatste van iedere plaats van het deel, waarnaar het verwijst, eene korte inhoudsopgave geeft, terwijl een index met de verwijzing volstaat".
  • In de toelichting bij index werd reeds vermeld, dat in deze terminologie in tegenstelling tot de Handleiding het repertorium beschouwd wordt als een bepaald type van index, nl. een gerubriceerde.
  • In overeenstemming met de Handleiding blijft hier gehandhaafd het criterium, dat het repertorium korte inhoudsopgaven moet bevatten van de stukken, waarnaar het verwijst.
  • De indices bij de negentiende-eeuwse verbaalstelsels komen wegens de uitvoerigheid, waarmee de inhoud van de geindiceerde bescheiden is weergegeven, dikwijls in aanmerking om repertoria te worden genoemd.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een index en een repertorium brengen den inhoud van een deel naar zijn aard onder verschillende hoofden, onverschillig op welke wijze die hoofden zijn gerangschikt.

Toelichting

  • Tusschen indices en repertoria bestaat alleen dit verschil, dat indices alleen de Stichwörter zelf vermelden, terwijl repertoria uitvoeriger zijn en van elke akte of elke plaats eene korte inhoudsopgave geven.
  • Zoo worden dikwijls op leenregisters repertoria gemaakt, de akten van beleening worden daar bijeengebracht, al naarmate zij op eenzelfde leen betrekking hebben, en van elk leen vindt men dan de verschillende beleeningen onder elkander medegedeeld, met aanwijzing, waar de betreffende akten in extenso in het leenregister zijn te vinden.
  • De verschillende hoofden, waaronder de inhoud van een deel of eene serie in een index of repertorium zijn verdeeld, kunnen onderling op verschillende wijze zijn gerangschikt: alphabetisch, chronologisch, systematisch, geographisch enz. Dit dient er telkens bij te worden aangeteekend.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]