Serie

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een serie is een

Archiefbestanddeel bestaande uit formeel gelijksoortige archiefbescheiden.

Toelichting

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 107.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een serie is een reeks bescheiden, die formeel gelijksoortig zijn.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT, nr. 60.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een serie is een reeks bescheiden, die formeel gelijksoortig zijn.

Toelichting

  • In gelijke zin Handleiding blz. 51-52 : "... hun formeele inhoud determineerde hunne plaatsing" (nl. in series); "... de eigenlijke inhoud der stukken was toch bij dit systeem (het seriesysteem) nooit het motief der rangschikking".
  • De formele gelijksoortigheid, die de tot een serie behorende bescheiden kenmerkt, kan zijn: gelijkheid van redactie (b.v. de serie der akten), gelijkheid van ontwikkelingsstadium (b.v. de serie der minuten), gelijkheid van functie (b.v. de serie der bijlagen, de serie der ingekomen en minuten van uitgaande stukken).

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

De losse stukken, waarvan door inwendige of uitwendige aanwijzingen blijkt, dat zij vroeger deel hebben uitgemaakt van serieën of dossiers, m o e t e n zoo mogelijk weder tot serieën of dossiers worden vereenigd.

Toelichting

  • De vroegere archiefbeheerders waren gewoon, de ingekomene brieven of de minuten der opgemaakte akten aan liassen te vereenigen; het komt ook voor, dat ze eenvoudig genommerd in portefeuilles werden bijeengevoegd. De stukken werden dan natuurlijk gerangschikt in chronologische orde, zooals zij ter vergadering waren ingekomen, hun formeele inhoud determineerde hunne plaatsing. Wij bedoelen daarmede dit: men letto hierbij niet op de in de stukken behandelde onderwerpen (op de vraag, of een brief handelde over eene staatszaak of over eene finantiëele aangelegenheid), maar eenvoudig op de omstandigheid, of het stuk een brief was dan wel een request. Bij de onderverdeeling dezer serieën werden andere criteria gebruikt, die niet van zoo zuiver uitwendigen aard waren men verdeelde b.v. de brieven volgens de plaatsen van herkomst - men maakte onderscheid tusschen transporten, plechten, decreten en andere akten. Maar de eigenlijke inhoud der stukken was toch bij dit systeem (het seriesysteem) nooit het motief der rangschikking.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]