Op eigenschap zoeken

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Werkgebied cultureel" met waarde "Expatriate life". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 8 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Expatriate life)
  • Fries Scheepvaart Museum  + (Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw, watersport uit de 19de en 20ste eeuw, woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.)
  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen  + (Het DNPP verzamelt zoveel mogelijk (digitaHet DNPP verzamelt zoveel mogelijk (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over Nederlandse politieke partijen en doet onderzoek naar Nederlandse politieke partijen. Het accent ligt hierbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer vanaf eind negentiende eeuw. Tweede Kamer vanaf eind negentiende eeuw.)
  • Nationaal Archief  + (Het Nationaal Archief beheert de archieven van landelijke instellingen van rijksoverheid. Het Nationaal Archief beheert de archieven van regionale instellingen in de provincie Zuid-Holland vanaf 1807 en van het gewest Holland van c. 1200-1807.)
  • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie  + (Het RKD (Rijksbureau voor KunsthistorischeHet RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) is één van de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra in de wereld en is een onmisbare bron voor kunsthistorici en andere vakmatig of particulier geïnteresseerden. Het RKD beheert een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal met betrekking tot de westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden. De documentatie over Nederlandse kunst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het RKD voert een actief verzamelbeleid, zowel op het gebied van schilder-, teken- en beeldhouwkunst als op het gebied van monumentale kunst, moderne media en vormgeving.entale kunst, moderne media en vormgeving.)
  • Het Utrechts Archief  + (Landelijk centrum voor kerkelijke archieven en landelijk centrum van de Nederlandse Spoorwegen.)
  • Archief van de Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders Capucijnen  + (Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders Capucijnen)
  • Noordelijk Scheepvaartmuseum  + (Scheepvaart in noordelijk Nederland)
  • NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies  + (Tweede Wereldoorlog, Uitwerkingen van oorlogen,Holocaust en genocide in de twintigste eeuw,)