Testament

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Terminologie voor familiearchieven (1984)[bewerken]

Een testament is een akte, waarbij een persoon, de erflater, bij uiterste wil over zijn gehele nalatenschap beschikt en welke is opgemaakt ten overstaan van een notaris.

Toelichting

  • Een besloten testament is een testament, dat wel bij een notaris is gedeponeerd, maar niet ten overstaan van een notaris is opgemaakt. De daarop of op de omslag gestelde verklaring van de notaris omtrent aanbieding en overneming van het besloten testament is een akte van superscriptie. De verklaring van ontsluiting door de notaris van het gesloten, verzegelde testament is de akte van opening.
  • Een (h)olografisch testament is een geheel door de erflater zelf geschreven testament, vaak in de vorm van een besloten testament opgemaakt.
  • Een mutueel testament is een uiterste wil, opgemaakt door twee of meer personen, die elkaar hierbij wederkerig bevoordelen.
  • Een fideicommis is een testamentaire beschikking, waarbij de bevoordeelde zijn aandeel in de nalatenschap niet rechtstreeks van de erflater ontvangt, maar via (de hand van) een ander, die voor hem was aangewezen als erfgenaam. Synoniem hiervoor is erfstelling over de hand.
  • Erfopvolging bij versterf - ab intestato of intestaat - heeft plaats wanneer de erflater niet bij uiterste wil over zijn gehele nalatenschap heeft beschikt.
  • Erfopvolging in de zijlijn - collaterale successie - is overgang van een erfenis op een zijtak van de familie van de erflater.
  • Het voorrecht van erfgenamen om afstand te doen van een nalatenschap werd het beneficium abstinendi genoemd.
  • Hij die een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving - beneficium inventarii - aanvaardt, is voor de schulden slechts aansprakelijk, voor zover zij uit de baten betaald kunnen worden.


Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

BT: Authentieke akte, Proces-verbaal

RT: Codicil

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]