Transfix

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een transfix is charter waaraan een of meer bestaande charters zijn bevestigd door de nieuwe zegelstaart voor de aanhechting van het zegel door de zegelstaarten van de bestaande charters te steken.

Zie Charter.

Toelichting

 • Het aanelkaar bevestigen van een of meer bestaande charters een nieuw charter door de nieuwe zegelstaart noemt men transfigeren. Het of de bestaande charters fungeert of fungeren als retroactum of retroacta bij het nieuwe charter.
 • Het feit dat charters getransfigeerd (zie onder zegel) zijn wordt doorgaans aangegeven door het woord getransfigeerd aan de beschrijving van de uiterlijke vorm toe te voegen.
 • Het gebruik van de term transfix voor hetzij het jongste charter hetzij het geheel van getransfigeerde charters is verouderd.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

 • Men noemt charters getransfigeerd, wanneer de zegelstaart(en) van (een) later(e) charter(s), voor bezegeling, door een ander is (zijn) gestoken.

Toelichting

 • Het gebruik van de term transfix voor deze charters is niet wenselijk, omdat men daarmee het aantal der charters niet kan aangegeven. Men beschrijve: "x charters, getransfigeerd".

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een transfix is een charter, waarvan de zegelstaarten vóór de bezegeling door een ander charter zijn gestoken.

Toelichting

 • Handleiding § 95: „Een transfix is een charter, dat aan een ander is verbonden, doordien de zegelstaarten van het tweede stuk zijn gestoken door het eerste, voordat het tweede stuk is bezegeld".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een transfix is een charter, dat aan een ander is verbonden, doordien de zegelstaarten van het tweede stuk zijn gestoken door het eerste, voordat het tweede stuk is bezegeld.

Toelichting

 • Het bovenstaande behoeft weinig toelichting; het is bekend genoeg, dat het de gewoonte was om eene oorkonde, die eene vroeger afgegevene oorkonde kwam toelichten, bevestigen of uitbreiden, op de bovenbeschrevene wijze aan het oorspronkelijke charter te verbinden. Zoo werd een confirmatiebrief van een privilege gestoken — dit is de technische term — door den oorspronkelijken privilegebrief zelf, — de brief, waarbij de eigendom eener rente wordt overgedragen, door den rentebrief enz.
 • Bij de beschrijving der stukken houde men in het oog, hoe zij door elkander zijn gestoken. Het komt b.v. voor, dat door twee charters, eigendomsbewijzen van verschillende perceelen, die onderling niet verbonden zijn, gezamenlijk een derde stuk, waarbij beide eigendommen worden overgedragen, wordt gestoken. Dat derde stuk is dan een transfix van elk der beide andere stukken.
 • Maar het kan ook zijn, dat door een oorspronkelijk charter een ander stuk is getransfigeerd en door dat transfix weder een ander stuk is gestoken (b.v. bij drie achtereenvolgende eigendomsoverdrachten van hetzelfde huis). Omgekeerd zijn soms door een stuk twee andere gestoken (b.v. door een verbondsbrief twee brieven van later toegetredene bondgenooten).
 • Dikwijls zijn ook stukken, waarvan vroeger het een door het ander was gestoken, door het afscheuren der zegels, later gescheiden. Natuurlijk blijft in den inventaris of de regestenlijst dan toch het eene stuk het transfix van het andere. — Zie voorts het aangeteekende op § 47.
 • Twee of meer charters kunnen ook op andere wijze aan elkander zijn verbonden (gehecht, niet gestoken), zij zijn dan in de marge door een draad of eene pees bijeengevoegd, b.v. gelijktijdige beleeningen met verschillende stukken land, of een ter publicatie bestemd stuk en het relaas van de afkondiging, of verschillende processtukken. Dit zijn echter geene transfixen.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

BT: Charter,

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Transfix met twee charters
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Transfix met 19 charters
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Transfix met 19 charters - hier is een ander charter opengelegd