Universele verklaring over archieven

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toelichting[bewerken]

In september 2010 werd op de jaarlijkse rondetafelconferentie van de International Council of Archives (ICA) in Oslo de Universal Declaration on Archives aangenomen. De vergadering van directeuren van nationale archieven en voorzitters van nationale beroepsverenigingen liet zich inspireren door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de verklaring, die gebaseerd is op de Canadase Quebec Declaration on Archives, wordt onder meer het belang van archieven voor de samenleving en democratie benadrukt.

Fred van Kan, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), kreeg van de sectie van beroepsverenigingen van de ICA (ICA SPA), de opdracht om het initiatief te nemen tot een Nederlandse vertaling. Samen met Hanneke van Aalst stelde hij op basis van de Engelse tekst een conceptvertaling op.

Daarna hebben KVAN en de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de VVBAD besloten deze concept-vertaling van maart tot begin juni 2011 op de ArchiefWiki ter beschikking stellen voor review. De KVAN en de VVBAD hebben in de tweede week van juni de definitieve vertaling vastgesteld en aansluitend de tekst gepubliceerd via het Archievenblad en META.

Alle bestaande vertalingen van de Universele verklaring over archieven kan je op de website van de ICA vinden.


Vertaling[bewerken]

Universele verklaring over archieven

Archieven leggen besluiten, handelingen en herinneringen vast. Archieven zijn uniek en onvervangbaar erfgoed, doorgegeven van generatie op generatie. Archieven worden vanaf hun vorming zo beheerd, dat zij hun waarde en betekenis behouden. Zij zijn gezaghebbende bronnen van informatie, die verantwoord en transparant bestuurlijk handelen ondersteunen. Zij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van de samenleving door het veilig stellen van en het bijdragen aan individueel en gemeenschappelijk geheugen. Vrije toegang tot archieven verrijkt onze kennis van de samenleving, bevordert democratie, beschermt burgerrechten en verhoogt de kwaliteit van het leven.

Daarom erkennen wij:

 • Het unieke karakter van archieven als authentieke getuigenis van bestuurlijk, cultureel en intellectueel handelen en als weerspiegeling van de ontwikkeling van samenlevingen;
 • het vitale belang van archieven voor de ondersteuning van efficiënte, verantwoorde en transparante bedrijfsvoering, voor de bescherming van burgerrechten, voor de vorming van individueel en collectief geheugen, voor het begrijpen van het verleden en voor het documenteren van het heden om toekomstig handelen te begeleiden;
 • de verscheidenheid van archieven in het vastleggen van elk gebied van menselijk handelen;
 • de veelheid van formaten waarmee archieven worden gevormd, inclusief papier, elektronische, audiovisuele en andere typen;
 • de rol van archivarissen als professioneel opgeleide vakmensen met voortdurende scholing, die hun samenlevingen dienen bij het vormen van archieven en bij selectie, behoud en beschikbaar stellen daarvan;
 • de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen – werknemers en beslissers in de publieke sector, eigenaren of houders van publieke of private archieven, archivarissen en andere informatiespecialisten - voor het beheer van archieven.

Daarom verbinden wij ons om samen te werken zodat:

 • passend nationaal archiefbeleid en archiefwet- en regelgeving worden aanvaard en uitgevoerd;
 • het beheer van archieven wordt gewaardeerd en deskundig wordt uitgevoerd door alle instanties, privaat of publiek, die bij de uitvoering van hun taken archieven vormen en gebruiken;
 • voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor een goed beheer van archieven, inclusief het aanstellen van daartoe opgeleide vakmensen;
 • archieven zodanig beheerd en bewaard worden dat hun authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid zijn gegarandeerd;
 • archieven toegankelijk worden gemaakt voor iedereen, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en van de rechten van individuen, archiefvormers, eigenaren en gebruikers van archieven;
 • archieven worden gebruikt om bij te dragen aan de bevordering van verantwoord burgerschap.


Aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de International Council on Archives (ICA), Oslo, september 2010