Vervreemding

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Vervreemding is de

Overdracht van de eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een natuurlijk of rechtspersoon van archiefbescheiden.

Toelichting

  • Synoniem vanuit het gezichtspunt van de archiefbeheerder is verlies.
  • Deze vorm van overdracht, altijd een rechtshandeling, is zowel volgens de Belgische als de Nederlandse archiefwetgeving slechts onder stringente voorwaarden mogelijk.

Bron

  • ANV, lemma 181.

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)[bewerken]

Vervreemding van archiefbescheiden is een handeling, daad van een beschikking, waarbij men zich vrijwillig en uitdrukkelijk ontdoet van de eigendom van archiefbescheiden.

Toelichting

  • De vervreemding is onmogelijk voor openbare overheden tenzij na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Vervreemden is het overdragen van de eigendom van een archief of een archiefbestanddeel.

Toelichting

  • In overeenstemming met de juridische terminologie heeft vervreemden betrekking op de eigendom, in tegenstelling tot overbrengen en in bewaring geven, waarbij geen eigendomsovergang plaats heeft; ook in tegenstelling tot deponeren, dat geen eigendomsovergang insluit.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 118.


Relaties[bewerken]

UF: verlies

BT:

NT:

RT:Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]